Ilmoittaudu kursseille

Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuorma-auton ja linja-auton kuljettajalta viiden vuoden aikana
35 tuntia jatkokoulutusta. Koulutus voidaan jakaa koko viiden vuoden jaksolle siten, että lyhyimmän
koulutusjakson on oltava 7 tunnin mittainen.

Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutus (7 tuntia).

Mikäli henkilöllä on ajo-oikeudet voimassa sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, hän voi ylläpitää
ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden
aikana.

Tarjoamme kursseja 7 tunnin jaksoissa mm. seuraavista osa-alueista. Ennakoiva ajo, Ensiapu, Tieturva ja Työturva.

Tarkemmat tiedot kurssien sisällöstä ja ajankohdista saat ottamalla suoraan meihin
yhteyttä p. 0400 565 547

 

Ilmoittaudu kursseille

Sivujen toteutus Neviso Oy